Vilkår og Betingelser

1.GEN


Disse Servicevilkår regulerer din brug af vores hjemmeside på webstedet og udgør en bindende kontraktlig aftale mellem dig, brugeren af ​​webstedet og os. Derfor er disse vilkår vigtige, og du bør læse dem omhyggeligt og kontakte os med eventuelle spørgsmål, før du bruger hjemmesiden.

Ved at se eller gennemse webstedet anerkender du, at du har haft tilstrækkelig chance for at læse og forstå disse vilkår og at du accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, kan du ikke få adgang til eller på anden måde bruge webstedet og de tjenester, der tilbydes på webstedet.


2.DEFINITIONER


I disse vilkår: Indhold betyder alle data, tekst, software, billeder, lyd- eller videomateriale og andet indhold på ethvert medium. Intellektuel ejendomsret betyder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder alle ophavsret, patenter, varemærker, designrettigheder, handelshemmeligheder, domænenavne, knowhow og andre rettigheder af samme art, hvad enten de kan registreres eller ej og hvorvidt de er registrerede eller ej, og eventuelle ansøgninger om registrering eller ret til at fremsætte en sådan ansøgning.

Websted betyder hjemmeside

Betingelser betyder disse brugsbetingelser og de dokumenter, der henvises til i den.

Bruger betyder en person, der får adgang til webstedet.

Du betyder dig, den person, der bruger webstedet.


3.AKTAGELSE AF SITET


Du anerkender og accepterer, at selvom vi vil gøre alt for at sikre, at webstedet er tilgængeligt, kan der forekomme midlertidige afbrydelser af webstedet. Vi er ikke ansvarlige for nogen person eller enhed for tab eller skader, der er forbundet med sådanne nedture.

Alt indhold og tjenester, der leveres på eller gennem dette websted, leveres "som det er" og "som tilgængeligt" til din brug. Indholdet leveres uden garantier eller betingelser af enhver art, enten udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse. Din brug af dette websted er udelukkende på din risiko.

Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde eller ændre de Tjenester og Indhold, vi leverer på Webstedet uden varsel. Vi kan begrænse adgangen til nogle dele af eller hele webstedet fra tid til anden.


4.PAYMENT GATEWAYS


Der er i øjeblikket mere end 5 betalingsmetoder. De fleste af vores kunder er vant til at foretage betalingen online med kreditkort. Hvis kunderne ikke har kreditkort til rådighed. Hvis du ønsker at betale via bankoverførsel, bedes du kontakte os for bankkontooplysninger.


5.INTELLEKTUAL EJENDOM


Intet i disse Vilkår udgør en overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder fra os til dig.

Vi ejer og bevarer alle ejendomsrettigheder til webstedet, indholdet og alle tilknyttede immaterielle rettigheder. Du må kun bruge webstedet som godkendt af os. Som bruger får du en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, ikke-overførbar ret til at bruge webstedet og tjenesterne til at oprette, vise, bruge, afspille og downloade indhold underlagt disse vilkår.

Vores intellektuelle ejendomsret må ikke bruges i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, der ikke er tilknyttet os eller på nogen måde bringer os i misforståelse.

Du må ikke ændre de fysiske eller digitale kopier af indhold, du udskriver eller downloader på nogen måde, og du må ikke bruge billeder, fotografier, video eller lyd eller nogen grafik adskilt fra en ledsagende tekst.


6.PRIVACY


Vilkårene, som vi indsamler, bruger og videregiver dine personlige oplysninger til, er beskrevet i vores privatlivspolitik.


7. SALGSVILKÅR


På tidspunktet for køb indgår du aftale med os.

Du anerkender og accepterer, at køb af produkter fremstillet via Webstedet er dækket af vores Leveringsbetingelser og -udbytter og vilkår og klausul 10 nedenfor.


8.LIMITERING AF ANSVAR OG SKADER


Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle skader som følge af brugen af ​​webstedet.

Under ingen omstændigheder skal vi være ansvarlige for eventuelle indirekte, straffe, særlige, hændelige eller følgeskader (herunder tab af forretning, indtægter, overskud, brug, privatlivets fred, data, goodwill eller anden økonomisk fordel), men det opstår, uanset om der foreligger en kontraktbrud eller i tort, selv om det tidligere er blevet underrettet om muligheden for en sådan skade.

Du har eneansvar for tilstrækkelig sikkerhedsbeskyttelse og sikkerhedskopiering af data og / eller udstyr, der anvendes i forbindelse med din brug af Webstedet og Tjenesterne, og vil ikke gøre krav på mod for tabte data, omdirigeringstid, unøjagtige instruktioner, forsinkelser eller tabt arbejde overskud som følge af brugen af ​​hjemmesiden.

Uden at begrænse det foregående, vil vores samlede ansvar overhovedet ikke overstige i alt de beløb, du har betalt til os.

Som en betingelse for din adgang til og brug af Webstedet accepterer du at skadesløse os og dets efterfølgere og tildelinger for alle skader, omkostninger, udgifter og andre forpligtelser, herunder men ikke begrænset til juridiske gebyrer og udgifter, i forbindelse med ethvert krav, der opstår som følge af af eller relateret til:

(a) din adgang til og brug af hjemmesiden eller

(b) dit brud på disse Vilkår og enhver gældende lov eller en anden persons eller partiers rettigheder.


9.TERMINATION


Du accepterer, at vi på ethvert tidspunkt og efter eget skøn kan med eller uden årsag eller meddelelse om dig opsige din adgang til webstedet.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle krav eller skader som følge af opsigelse eller suspension eller andre handlinger, som vi har truffet i forbindelse hermed.

Hvis gældende lov kræver, at vi meddeler opsigelse eller aflysning, kan vi give forudgående eller efterfølgende meddelelse ved at sende den på webstedet eller ved at sende en meddelelse til enhver adresse (e-mail eller andet), som vi har til dig i vores optegnelser.


10.FORCE MAJEURE


Vi påtager os intet ansvar for noget, der, hvis det ikke er tilfældet for denne bestemmelse, vil eller kan udgøre et brud på disse Vilkår, hvis det opstår under omstændigheder uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til:

Guds handlinger

Naturkatastrofer;

Sabotage;

Ulykke;

Optøjer;

Mangel på forsyninger, udstyr og materialer;

Strejker og lockouts;

Civil uro;

Computer hacking; eller

Skadelig skade


11. OPDATERING TIL DISSE BETINGELSER


Vi forbeholder os ret til efter vores skøn at rette op på eventuelle fejl eller undladelser i nogen del af webstedet og tjenesterne. Ethvert materiale på webstedet og tjenesterne kan være forældet til enhver tid, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre, ændre, tilføje eller fjerne nogen del af disse Vilkår helt eller delvist til enhver tid. Meddelelse om ændringerne af disse Vilkår vil blive offentliggjort på hjemmesiden og vil træde i kraft straks, medmindre andet er angivet.

Det er dit eneste ansvar at jævnligt kontrollere disse vilkår for eventuelle ændringer. Hvis du ikke er enig i nogen af ​​ændringerne i disse vilkår, er det eneansvarligt at afmelde dig fra webstedet og tjenesterne. Din fortsatte brug af Websitet og Tjenester betragtes som din accept heraf.

Vi kan tildele eller underlicense nogen af ​​vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår til enhver tid uden at opnå dit samtykke.